Στήριξη της Γυναίκας

Από την αρχή της λειτουργίας των Δρόμων Ζωής προσέξαμε την ανάγκη ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης των γυναικών της περιοχής. Έτσι, παράλληλα με τα μαθήματα στα παιδιά, οργανώνονται και ομάδες γυναικών με διάφορους στόχους και δραστηριότητες.

Μητέρες των παιδιών του Κέντρου με διαφορετική μητρική γλώσσα μαθαίνουν να μιλούν, να διαβάζουν και να γράφουν ελληνικά με τη βοήθεια εθελοντριών.

Μια "Ομάδα Στήριξης Γυναικών" λειτούργησε για αρκετά χρόνια με τακτικές εβδομάδιαίες συναντήσεις. Η ομάδα, που αποτελούνταν από εθελόντριες και μουσουλμάνες, ολοκλήρωσε τον κύκλο της με τα μέλη της να έχουν μάθει να ψηλαφούν τον πραγματικό τους εαυτό, να έχουν καλλιεργήσει τη θέληση, τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.

Πρόσφατα ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες αλλά και ελπιδοφόρα δείγματα να λειτουργεί το "Καφενείο Γυναικών", όπου γυναίκες της περιοχής έχουν την ευκαιρία, μαζί με εθελόντριες των Δρόμων Ζωής, να πιουν καφέ, να μιλήσουν, να μάθουν. Σκοπός του καφενείου η γνωριμία και επικοινωνία γυναικών με διαφορετική κουλτούρα, αλλά κυρίως η στήριξη γυναικών που ζουν σε συνθήκες καταπίεσης, άγνοιας και περιθωριοποίησης.

Ατομική υποστήριξη παρέχεται από εθελόντρια ψυχολόγο και οι γυναίκες της περιοχής ξέρουν ότι η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή γι αυτές, αν χρειάζονται βοήθεια σε θέματα κοινωνικής επιμόρφωσης.