Ενισχυτική Διδασκαλία

Στους Δρόμους Ζωής δίνουμε μεγάλο βάρος των προσπαθειών μας στην ενισχυτική διδασκαλία. Στόχος μας είναι να συμμετέχουν τα παιδιά στο σχολείο με περισσότερα εφόδια. Να ακούν και να παρακολουθούν καλύτερα. Μέσα από την σταδιακή τους πρόοδο να διαπιστώνουν την αξία της προσπάθειας, της επιμονής, των μικρών και σταθερών βημάτων. Να ξεπεράσουν όσο γίνεται τις δυσκολίες που τους περιορίζουν λόγω ειδικών κοινωνικών συνθηκών, ώστε να μπορέσουν τελικά να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής τους ζωής και των επιλογών τους.

Στο Κέντρο Επικοινωνίας γίνοινται τα παρακάτω μαθήματα:

  • Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου υπο μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας, με σκοπό την συμπλήρωση και την κάλυψη κενών στη διδασκαλία του σχολικού προγράμματος και γενικά την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. Ο στόχος είναι να παραμείνουν στην σχολική κοινότητα και να ολοκληρώσουν την φοίτηση τους, έχοντας έτσι την δυνατότητα επιλογών για το υπόλοιπο της ζωής τους.
  • Εκπαιδευτικό παιχνίδι για νήπια
  • Ειδικά μαθήματα για αναλφάβητα παιδιά
  • Επιμόρφωση νέων κοριτσιών που δεν πηγαίνουν σχολείο
  • Μαθήματα σε αναλφάβητους ενήλικες

Από το σεμινάριο του 2012 με θέμα "Προσεγγίζοντας τις σχολικές ιδιαιτερότητες των παιδιών του Δημοτικού"