Αρχές

Στους Δρόμους Ζωής πιστεύουμε ότι σε μια υγιή κοινωνία, όπως και σε μια υγιή οικογένεια είναι αυτονόητο ότι τουλάχιστον προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Πιστεύουμε σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών που δεν περιμένουν παθητικά, στον καναπέ τους, να λυθούν τα προβλήματα. Ως συνειδητοί πολίτες στη νέα αυτή εποχή δεν ζητάμε μόνο δικαιώματα αλλά συναισθανόμαστε και τα καθήκοντά μας. Όμως σε μια σύγχρονη κοινωνία οι αδύναμοι και αναξιοπαθούντες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα τους δεν σημαίνει ότι έχουν χάσει και κάθε δικαίωμα.

Η πρώτη και η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Να ξεπεραστούν προσωπικοί φόβοι, να γίνει η πρώτη σχισμή στο προσωπικό κατεστημένο, να αφεθούν κατά μέρος οι αναστολές και οι πεποιθήσεις που μας κρατούν μεν σε γνώριμες παραλίες δεν μας αφήνουν όμως να ξεκινήσουμε το ταξίδι που ζητά η καρδιά μας.

H έλλογη διάθεση της καρδιάς μας θέλει να αποκολληθεί από τα καθημερινά και να αφουγκραστεί λίγο την ανάγκη για επικοινωνία και φιλία που υπάρχει γύρω μας, ας την ακούσουμε.

Μία ιδεατή κοινωνία οφείλει να έχει:

  • Δημιουργική αυτοέκφραση
  • Ενότητα με σεβασμό του ενός προς τον άλλον, σύμπνοια, συνοχή, αγάπη
  • Χαρακτήρα ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο για το καλό όλων

Μια τέτοια Κοινωνία δεν είναι καθόλου ουτοπία αλλά απόλυτα πραγματοποιήσιμη.

Μια τέτοια Κοινωνία εγκαταλείπει τον ανταγωνισμό και προχωρά στην συνεργασία και την εξέλιξη μετακινούμενη από την λογική στον συλλογισμό. Στους Δρόμους Ζωής το όραμα είναι για μια Κοινωνία συνεργατική και όχι ανταγωνιστική.